Kim jesteśmy?

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

DOKTORATY WDROŻENIOWE - MARIAŻ NAUKI Z BIZNESEM

nasi wystawcy

PARTNERZY WYDARZENIA

Warsztaty/szkolenia

PATRONATY

PATRONATY MEDIALNE

NASI AMBASADORZY

SPONSORZY SREBRNI

Odwiedź naszego Facebooka