WS FORUM

Prowadzone przez nas szerokie konsultacje społeczne wskazują na to, że większość doktorantów w Polsce nie ma sprecyzowanych planów na dalszą karierę zawodową po uzyskaniu stopnia naukowego. Ponadto praca w wąsko wyspecjalizowanych zespołach badawczych sprawia, że pozostają niewidoczni na rynku pracy.


Bardzo często w świadomości młodych naukowców jedyną dostępną dla nich możliwością zatrudnienia po zakończeniu doktoratu jest pozostanie na uczelni lub znalezienie pracy w jednym z instytutów badawczych. Osoby, którym nie uda się uzyskać takiego zatrudnienia mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy i znalezieniem satysfakcjonującej oferty w zawodzie w sektorze prywatnym. 


Cele Work&Science Forum:

  1. Uświadamianie i edukacja doktorantów oraz kandydatów do szkół doktorskich na temat wpływu doświadczenia zawodowego zbieranego w trakcie doktoratu na możliwości rozwoju w sektorze prywatnym.
  2. Zasygnalizowanie w przestrzeni publicznej problemu braku efektywnej współpracy sektora akademickiego z firmami R&D w Polsce.
  3. Określenie możliwych dróg rozwoju, zdefiniowanie ośrodków, instytucji oraz regionów o najwyższym potencjale rozwoju dla młodych naukowców.
  4. Podkreślenie wagi doktoratów wdrożeniowych i zaangażowania firm w aktualny model kształcenia doktorantów.

Sposób realizacji: 

Organizacja targów pracy o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w sposób hybrydowy.W trakcie wydarzenia przewidziane są: 

 • Wykłady plenarne (prezentacje w stylu TEDx)
 • Panele eksperckie
 • Szkolenia z umiejętności miękkich
 • Targi pracy dla doktorantów
 

Grupa docelowa: 

Absolwentki i absolwenci kierunków biologiczno-medycznych, technicznych, humanistyczno-społecznych oraz artystycznych zainteresowani dalszą karierą naukową. Kandydatki i kandydaci do Szkół Doktorskich i doktoranci.

#WSFORUM
#WorkAndScience
#PracaDlaDoktoranta