HARMONOGRAM

Dzień 1 (czwartek, 27 maja)

11:00-11:30 Oficjalne powitanie

11:30-13:00 Panel I Wyzwania i możliwości we współpracy w ramach prac wdrożeniowych

Prezentacja - Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk - F.B.I. TASBUD

V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Zarządu spółki prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB. Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów w Infrastrukturze i Budownictwie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską. Jest wykładowcą akademickim i coachem, posiada bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami, dzięki czemu z sukcesem łączy sektor biznesu i nauki.

Panel Dyskusyjny

13:00-13:20 Podsumowanie

13:20-15:00 Panel II – Nauki humanistyczne i społeczne - jak wykorzystać je w biznesie i nauce

Prezentacja - Dr Krzysztof Maj - AGH, Freenovation

Podpatrzone w gamedevie, aby nauka rosła w siłę a humanistom żyło się dostatniej 

Wieść gminna niesie, że po studiach humanistycznych można co najwyżej dbać o to, by burgery były odpowiednio przyrumienione, a zamówienie dostarczone na czas pod drzwi – a i to tylko wtedy, gdy ma się prawo jazdy kategorii B, znajomość trzech języków obcych i gotowość do pracy w młodym i dynamicznym zespole za połowę stawki minimalnej. W wystąpieniu tym postaram się pokazać inne oblicze humanistyki: cyfrowej, otwartej na innowacje i ratującej przed widmem katastrofy finansowej, które wisi nad wieloma z tych korporacji, które postawiły na rozwój pod egidą księgowych i managerów, a nie tworzącej rdzeń każdego prosperującego biznesu branży kreatywnej. Humanistyki, której dziś w Polsce niemal nie ma – lecz która przy odpowiednich staraniach nas wszystkich może jak najbardziej zaistnieć. I w zaistnieniu której może jej pomóc to, przed czym odwraca tak często z pogardą wzrok: a mianowicie gry wideo. 

Panel Dyskusyjny

15:00-15:20 Podsumowanie

15:20-17:00 Panel III – Stymulowanie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Prezentacja - Aleksandra Filip - Firma Orlen

Panel Dyskusyjny

17:00-17:30 Zakończenie

Dzień 2 (piątek, 28 maja)

11:00-11:30 Oficjalne powitanie

11:30-13:00 Panel I – International mobility as career accelerator

Presentation- Núria Bayó - Multiple ways for Research Career Development

Discussion

13:00-13:20 Summary

13:20-15:00 Panel II – Life Sciences na rzecz rozwoju krajowej gospodarki

Prezentacja - Elżbieta Gralińska - Young European Biotech Network

Absolwentka studiów biotechnologicznych na Technische Universität Berlin. Obecnie doktorantka w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie. Specjalizuje się w bioinformatyce. Poza pracą aktywnie zaangażowana w Young European Biotech Network e.V. – organizację non-profit skupiającą się na budowaniu relacji między środowiskiem akademickim a przemysłem oraz wspierającą młodych naukowców w rozwoju kariery. Od 2020 roku członkini zarządu YEBN e.V. oraz sekretarz organizacji.

Dyskusja

15:00-15:20 Podsumowanie

15:30-18:00 Szkolenia dla uczestników targów

18:00 Koncert wraz z rozdaniem nagród

Dzień 3 (sobota, 29 maja)

11:00-11:30 Oficjalne powitanie

11:30-13:00 Panel I – Biznes przyjazny środowisku - naukowe innowacje na rzecz ochrony zasobów naturalnych

Prezentacja - Edyta Stanek- ML System

Biznes przyjazny środowisku
 

Wiceprezes Zarządu, współzałożyciel i wiodący udziałowiec Spółki ML System S.A. Absolwentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jest współautorką 7 zgłoszeń patentowych, autorką i współautorką artykułów naukowych z zakresu fotowoltaiki.

Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, tj. w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami w portfelu badawczo-inwestycyjnym oraz w jakości obsługa klienta (B2B).

Odpowiadała za przekształcenie ML System z wykonawcy usług w branży budowlanej w firmę produkcyjną oraz za uzyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 

Dyskusja

13:00-13:20 Podsumowanie

13:20-15:00 Panel II – Komercjalizacja wyników badań w działach badawczo-rozwojowych i w ośrodkach naukowych

Prezentacja - Jakub Jasiczak - Porozumienie Spółek Celowych

Jakub Jasiczak jest prezesem Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Porozumienia Spółek Celowych.
 
W latach 2015-2020 nadzorował ponad 270 projektów doradczo-badawczych dla 170 przedsiębiorstw i instytucji.
 
Pozyskał i zrealizował ponad 50 projektów z zakresu rozwoju nowych produktów, strategii B+R, badań marketingowych i komunikacji rynkowej  (m.in. Volkswagen Poznań, ENEA, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Komputronik, PESA Bydgoszcz, Profi WWŻ, ARRK Shapers’, Miasto Poznań, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu).
 
Dr nauk ekonomicznych w dziedzinie towaroznawstwa (2010). Rozprawa doktorska dotyczyła społeczno-ekonomicznych następstw nowej technologii i miała tytuł: „Postawy konsumentów wobec nanotechnologii jako determinanta jej rozwoju rynkowego”.
 

 

Dyskusja

14:45-15:15 Zakończenie

16:00-17:30 Szkolenia