To be PhD or not to be? – problemy na rynku pracy dla doktorantów

Posted 1 CommentPosted in Badania i rozwój

Zainteresowanie studiami doktoranckimi w ostatnim dwudziestoleciu  Od kilku dekad posiadanie stopnia doktora to ogólnoświatowy trend. W Polsce w roku 2017 na 10 tysięcy mieszkańców przypadało 11 doktorantów, dla porównania w Austrii 26, Grecji 27, natomiast w Finlandii aż 34. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce na studiach doktoranckich kształciło się zaledwie 20 tysięcy osób. Największy przyrost doktorantów nastąpił w latach 2008-2013. Przyczynił się do […]